Jubileusz OSP Niedary

W dniu 8 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Niedarach obchodziła jubileusz 65 – lecia swojej działalności. To wydarzenie nie było jedynym powodem dla którego przed siedzibą jednostki zgromadzili się strażacy,

mieszkańcy wsi Niedary oraz licznie przybyli goście. W tym dniu oficjalnie przekazano zmodernizowany i rozbudowany budynek wielofunkcyjny w którym swoje miejsce  będą mieli nie tylko strażacy ale również będzie on służył wszystkim mieszkańcom Niedar. W nowym garażu stanął również pierwszy w historii tej jednostki ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz wyposażony w zbiornik o poj. 5000 l, autopompę o wydajności 3200 l/min. oraz wciągarkę.
W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli min. Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, po. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Piotr Gadowski, Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bochni podinsp. Dariusz Hebda., Sekretarz Gminy Drwinia Leszek Zabiegała, Przewodniczący Rady Gminy w Drwini Roman Gołębiowski, Radni Rady Gminy w Drwini, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi z terenu Gminy Drwinia, Gminy Łapsze Niżne powiat nowotarski (OSP Frydman, OSP Niedzica, OSP Trybsz) , Gminy Szczurowa (OSP Uście Solne), Gminy i Miasta Nowe Brzesko (OSP Nowe Brzesko) oraz Gminy Ślemień z powiatu Żywieckiego (OSP Ślemień) .
Mszę Świętą polową w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii Uście Solne ks. Albert Urbaś. Po jej zakończeniu rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Dowódca uroczystości Naczelnik Bogdan Wymazała złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości po. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Piotrowi Gadowskiemu.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt Prezes OSP Niedary Eugeniusz Nowak powitał wszystkich przybyłych gości po czym przedstawił historię działalności jednostki. Następnie miało miejsce przekazanie do użytku zmodernizowanej remizy oraz ciężkiego wozu bojowego. Przecięcia wstęgi dokonali Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, Roman Gołębiowski Przewodniczący Rady Gminy Drwini, po. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Piotr Gadowski,  Radny wsi Niedary Franciszek Gajos oraz Prezes OSP Niedary Eugeniusz Nowak. Wójt Jan Pająk wręczył Prezesowi OSP Niedary kluczyki do zakupionego wozu bojowego.
Po oficjalnym przekazaniu ks. Albert Urbaś poświęcił nowy budynek oraz samochód bojowy.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń resortowych zasłużonym strażakom. Złotymi i srebrnymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa” odznaką Strażak Wzorowy oraz za wysługę lat odznaczeni zostali zasłużeni druhowie należący do tej jednostki.
Całą uroczystość swą grą uświetniła Orkiestra Dęta Grobla pod batutą Kapelmistrza Jerzego Ciaćko.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, po. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Piotr Gadowski, Marian Zalewski Wójt Gminy Szczurowa, w imieniu Jarosława Krzaka Wójta Gminy Ślemień głos zabrał Prezes OSP Ślemień Bronisław Sroka a także przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Łapsze Niżne Adam Święty Prezes ZOGm ZOSP RP w Łapszach Niżnych oraz Józef Prelich Komendant Gminny ZOGm ZOSP RP w Łapszach Niżnych.
Po wystąpieniach gości Prezes OSP Niedary Eugeniusz Nowak w asyście Z-cy Naczelnika Eugeniusza Tabora wręczyli pamiątkowe statuetki zasłużonym dla jednostki osobom, instytucjom i firmom.
Na zakończenie uroczystości Naczelnik OSP Niedary Bogdan Wymazała złożył bryg. Piotrowi Gadowskiemu meldunek o zakończeniu uroczystości po czym wszyscy goście zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

___

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *