ZSP Czchów w Berlinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie to jedna ze szkół najbardziej aktywnie realizujących projekty zagraniczne dla uczniów. Pierwszy zagraniczny projekt uczniowski został zrealizowany w 2007 roku dla technikum żywienia. Pokazał, że tego typu projekty są dla uczniów cenną okazją do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i językowych. Dlatego od tego roku podjęto inicjatywę systematycznego pisania projektów zarówno dla uczniów technikum żywienia, jak i technikum ekonomicznego. Łącznie zrealizowano dziewięć zadań, w których wzięło udział 269 uczestników.

W 2018 kończy się kolejny projekt praktyk zagranicznych „Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii” zrealizowany z funduszy POWER na zasadach Erasmus+. Ten projekt, przeznaczony nie tylko dla uczniów, dał również nauczycielom możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. Adresatami było 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy brali udział w szkoleniach job shadowing – czyli obserwowali i hospitowali zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole zawodowej w Umweltbilungszentrum Berlinie, a jeden nauczyciel prowadził również zajęcia z przedmiotów zawodowych. Natomiast 47 uczniów odbywało czterotygodniowe praktyki w restauracjach w Berlinie. Warto również dodać, że projekt ten miał bogaty program kulturowy, więc zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczyli w życiu kulturalnym Berlina i poznali cenne zabytki naszego sąsiada. Wartość ostatnio zrealizowanego projektu wynosiła 135 917€.

Odbyte praktyki zawodowe w Niemczech wpłyną na wzrost umiejętności i wiedzy, co umożliwi absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy w zawodzie, zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Udział uczniów w projekcie za granicą będzie miał duży wpływ na wzrost zainteresowania młodzieży atrakcyjną ofertą edukacyjną naszej szkoły. Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspiera aktywizację zawodową i społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego.

____

info/foto: ZSP CzchówSlider