ZSP Czchów w Berlinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie to jedna ze szkół najbardziej aktywnie realizujących projekty zagraniczne dla uczniów. Pierwszy zagraniczny projekt uczniowski został zrealizowany w 2007 roku dla technikum żywienia. Pokazał, że tego typu projekty są dla uczniów cenną okazją do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i językowych. Dlatego od tego roku podjęto inicjatywę systematycznego pisania projektów zarówno dla uczniów technikum żywienia, jak i technikum ekonomicznego. Łącznie zrealizowano dziewięć zadań, w których wzięło udział 269 uczestników.

W 2018 kończy się kolejny projekt praktyk zagranicznych „Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii” zrealizowany z funduszy POWER na zasadach Erasmus+. Ten projekt, przeznaczony nie tylko dla uczniów, dał również nauczycielom możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. Adresatami było 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy brali udział w szkoleniach job shadowing – czyli obserwowali i hospitowali zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole zawodowej w Umweltbilungszentrum Berlinie, a jeden nauczyciel prowadził również zajęcia z przedmiotów zawodowych. Natomiast 47 uczniów odbywało czterotygodniowe praktyki w restauracjach w Berlinie. Warto również dodać, że projekt ten miał bogaty program kulturowy, więc zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczyli w życiu kulturalnym Berlina i poznali cenne zabytki naszego sąsiada. Wartość ostatnio zrealizowanego projektu wynosiła 135 917€.

Odbyte praktyki zawodowe w Niemczech wpłyną na wzrost umiejętności i wiedzy, co umożliwi absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy w zawodzie, zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Udział uczniów w projekcie za granicą będzie miał duży wpływ na wzrost zainteresowania młodzieży atrakcyjną ofertą edukacyjną naszej szkoły. Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspiera aktywizację zawodową i społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego.

____

info/foto: ZSP Czchów

It’s also not true that silicone will release harmful chemicals into food once exposed to heat. The spatula is totally dishwasher safe, and therefore you do not need to worry about cleaning it. The Rivexy S Hooks Have Been Tested Beyond All Limits To Ensure That Our Customers Get The Best Value For Their Money website. Imprints of fruits and berries adorn the cupped center bordered by a scalloped rim.