Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – tematem wiodącym debaty społecznej w Jurkowie

Analiza zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Czchów była punktem wyjściowym do zorganizowania debaty społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To funkcjonujące od dłuższego już czasu narzędzie pozwoliło zdiagnozować zagrożenia w lokalnym środowisku. W większości mieszkańcy sygnalizowali o popełnianych przez kierujących wykroczeniach w ruchu drogowym, w szczególności dotyczących nadmiernej prędkości.

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wspólnie reagujmy na zagrożenia” pod takim hasłem w dniu 27 czerwca br. w Jurkowie odbyła się debata społeczna zainicjowana przez brzeską Policję. Zamysłem tych debat jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego powiatu, uwzględniając przy tym ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Debacie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Brzesku podinsp. Bogusław Chmielarz. W spotkaniu wzięli też udział policjanci, przedstawiciele samorządów, sołtysi oraz mieszkańcy. Policjanci omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym zagrożenia, które są najczęściej zgłaszane w gminie Czchów. Następnie przybliżyli założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, podkreślając jak ważne i odpowiedzialne zadania stoją przed dzielnicowymi, dla których kontakt ze społecznością jest priorytetem. Funkcjonariusze dokonali prezentacji aplikacji „Moja Komenda”, która jest mobilnym przewodnikiem po jednostkach Policji w całym kraju. Przedstawili także stan bezpieczeństwa na drogach gminy Czchów oraz działania podejmowane w zakresie jego poprawy.

Ostatnim elementem debaty społecznej była dyskusja. Poruszane kwestie oraz zgłaszane uwagi dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostaną wykorzystane podczas działań podejmowanych przez brzeską Policję.

___

KPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.