Stypendium Wójta Gminy Dębno

Stypendium Wójta Gminy Dębno jest przyznawane uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Dębno z wyłączeniem uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Wójta Gminy Dębno”.

Stypendium Wójta przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5,75 szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne oraz szczególne osiągnięcia sportowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski mogą składać:

– dyrektor szkoły

– rodzic, prawny opiekun

Do wniosku, o którym mowa należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Dębno należy składać na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” z terenu Gminy Dębno.

Uchwała w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach” Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.

__

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *