Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie kompleksu leśnego Puszczy Niepołomickiej.

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego w dniu 30 maja 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowych na terenie kompleksu leśnego Puszczy Niepołomickiej. Brały w nich  udział siły i środki z komend powiatowych PSP z Bochni,  Wieliczki  i Myślenic, Służba Leśna, Wojskowa Straż Pożarna Skład Kłaj oraz wydzielone jednostki OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Manewry miały na celu praktycznie sprawdzenie gotowości jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz Nadleśnictwa Niepołomice do gaszenia pożarów lasów. Wypracowany  zamiar taktyczny polegał na podzieleniu terenu akcji na 2 odcinki bojowe, prowadzeniu działań gaśniczych, przygotowaniu i przeprowadzeniu  natarcia oskrzydlającego na pożar. Wodę do celów gaśniczych czerpano z dwóch zbiorników przeciwpożarowych i poprzez dowożenie oraz przetłaczanie dostarczano na stanowiska gaśnicze. Ćwiczenia wizytował Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Stanisław Nowak. Rozjemcami byli  oficerowie Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Pracownicy Nadleśnictwa Niepołomice współpracowali ze Sztabem Kierującego Działaniami Ratowniczymi oraz dokonywali rozpoznania sytuacji pożarowej poprzez dane przekazane przez dron. Podczas ćwiczeń  wykorzystywano nowoczesny  system łączności  oparty na zasadzie votingu Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz system łączności Nadleśnictwa Niepołomice wsparty przez  Niepołomicki Klub Krótkofalowców SP9MOA.

 

__

PSPSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *