Umowa na 20 milionów przekazana

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste przekazanie umowy w sprawie przyznania pomocy na realizację zadania pn.: Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa. To gwarancja, że już wkrótce na terenie Powiatu Brzeskiego rozpocznie się kolejny ważny i niezwykle obiecujący proces inwestycyjny.

Dotychczasowe skomplikowane projekty scaleniowe realizowane przez Powiat Brzeski odbywały się bardzo sprawnie i efektywnie. Powiat Brzeski należy do czołówki małopolskich powiatów w kategorii ilości zrealizowanych projektów scaleniowych – to prawdziwy sukces.

Na początku tego roku Powiat Brzeski wystąpił do Departamentu Funduszy Europejskich o przyznanie wsparcia na realizację kolejnych inwestycji z zakresu scalania gruntów. Złożony w styczniu wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się na 4 miejscu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Dzięki doskonale przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej to olbrzymie przedsięwzięcie, obejmujące obszar miejscowości Strzelce Wielkie w gminie Szczurowa, uzyskało dofinansowanie w kwocie sięgającej 20 milionów złotych. Inwestycja pozwoli na znaczną poprawę całej struktury gospodarstw rolnych i umożliwi stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych. Proces scaleniowy jest niezwykle złożonym przedsięwzięciem, podzielonym na kilka skomplikowanych etapów – zakładany czas realizacji to lata 2018-2023.

Uroczystego przekazania promesy na ręce Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy dokonał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Stanisław Sorys. Na spotkaniu obecni byli także: szef Departamentu Funduszy Europejskich Grzegorz Brach, Radny Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, Wicestarosta Brzeski Ryszard Ożóg oraz włodarz Gminy Szczurowa Wójt Marian Zalewski.

Warto przypomnieć, że scalenie gruntów w miejscowości Strzelce Wielkie jest elementem większej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich realizowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii oraz Związkiem Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii. Inwestycja nie tylko przyczyni się do podniesienia wartości działek, ale ponadto stworzy na terenie Gminy znakomite warunki pod strefę ekonomiczną zlokalizowaną przy skrzyżowaniu obwodnicy Szczurowej w Strzelcach Wielkich.

___

Powiatbrzeski.pl

Everyone is SO nice and friendly here. If that is what you are looking for, then check Fun Casino instead. Will try their tiramisu next time http://onlinecasinosenargentina.com/. Does it is available in india is perfectly formed.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.