Dbamy o czyste środowisko

Kilka dni temu dostaliśmy informacje od czytelnika, o nielegalnym wysypisku śmieci w Borzęcinie. Poruszyliśmy temat na Naszym portalu oraz zgłosiliśmy sprawę do Urzędu Gminy.

Dzięki Naszej interwencji , śmieci z nielegalnego wysypiska w Borzęcinie zostały usunięte. Dziękujemy urzędowi gminy w Borzęcinie, za podjęte działania na rzecz środowiska

Wszelkie dzikie wysypiska prosimy zgłaszać do odpowiednich instytucji w swojej gminie.

Jak dużo trudu trzeba sobie zadać, żeby przedzierać się pomiędzy zabudowaniami i zaroślami, aby porzucić śmieci. Tereny należące do gminy, są sukcesywnie porządkowane, do właścicieli terenów prywatnych wysyłamy informację, że są zobowiązani do utrzymania ich w czystości. Przypominamy, że zaśmiecanie terenów, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Największą jednak karą dla takich osób powinno być napiętnowanie i wzbudzenie u nich poczucia wstydu – mówi Danuta Zięba z Biura Gospodarki Odpadami.

 

Urząd Miejski w Brzesku przypomina, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Bazy BZK przy ul. Przemysłowej 11 przyjmowane są od mieszkańców gminy Brzesko nieodpłatnie następujące odpady:
1.papier
2.metal
3.tworzywa sztuczne (butelki typu PET, folie czyste)
4.szkło (butelki, słoiki, nie przyjmuje się szkła okiennego)
5.zużyte baterie i akumulatory
6.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (jeżeli jest niekompletny traktowany jest jako odpad płatny)
7.meble i inne odpady wielkogabarytowe (wanny umywalki toalety, zderzaki i inne części samochodowe nie należą do odpadów wielkogabarytowych)
8.zużyte opony w ilości czterech sztuk w ciągu roku od jednego gospodarstwa domowego. Pozostałe ilości są już płatne
9.tekstylia
10.odpady zielone – trawa (gałęzie, drzewa, ziemia są odpadem płatnym)
11.odpady budowlane w formie „czystego” gruzu (nieprzemieszanego z innymi odpadami) do 500 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

 

Brzesko.pl / Capuccino.eugrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *