Święto ZSP nr 2 w Brzesku

Tegoroczne święto szkoły przybrało niespotykaną dotąd formę – uroczystej gali z okazji inauguracji roku jubileuszowego 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. Społeczność Zielonki zapamięta je na długo.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem: wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Licznie zgromadzonych gości, w tym władze i radnych powiatu brzeskiego, dyrektorów lokalnych zakładów i przedsiębiorstw, dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzeskiego, nauczycieli, pracowników oraz uczniów przywitał dyrektor, Jerzy Soska. W swym przemówieniu przedstawił atuty szkoły oraz zasługi, jakie dla jej rozwoju mieli dotychczasowi dyrektorzy i nauczyciele.

W pełnym humoru dialogu zaprezentował pięćdziesięcioletnią Zielonkę jako dojrzałą, doświadczoną, mądrą i rozważną osobę, przed którą jeszcze pełny rozkwit i świetlana przyszłość. Następnie dyrektor Jerzy Soska przedstawił Komitet Honorowy Roku Jubileuszowego, w skład którego weszli byli dyrektorzy, nauczyciele-emeryci oraz przyjaciele szkoły. Omówił także wiele przedsięwzięć i projektów, które będą realizowane
z okazji 50-lecia szkoły. Będą to między innymi: bieg sztafetowy Gręboszów-Brzesko, konkurs wiedzy o bohaterach Westerplatte, opracowanie monografii szkoły oraz wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej.

Słów uznania dla sukcesów Zielonki nie szczędził starosta brzeski Andrzej Potępa, który obiecał fundusze na dalszy jej rozwój, a całej szkolnej społeczności u progu nowego roku życzył wszelkiej pomyślności i realizacji ambitnych planów. Równie miłe i ciepłe słowa skierowała do zebranych przewodnicząca rady rodziców. Małgorzata Opioła zwróciła uwagę na szczególną rolę szkoły w życiu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru.

Kolejnym punktem uroczystości był program słowno-muzyczny „Siedem dni obrony Westerplatte” poświęcony pamięci naszych patronów. Wzruszające teksty poetyckie i wspomnienia Westerplatczyków wygłoszone przez utalentowanych recytatorów wprowadziły zebranych w pełen zadumy nastrój, a świetnie wykonane utwory muzyczne o tematyce wolnościowej i ojczyźnianej dopełniły całości.

Następnie wicedyrektor szkoły, Patrycja Ptak-Żołna przedstawiła relację z wizyty samorządu uczniowskiego na Westerplatte. W pełnych powagi słowach odniosła się nie tylko do obowiązku pamiętania o naszych patronach, ale także konieczności brania z nich przykładu. Przywołując słowa św. Jana Pawła II „Każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć…” wezwała młodych ludzi do odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nich, do zajęcia zdecydowanej postawy obrony tego bezcennego przyczółka.

W tej podniosłej chwili włodarze powiatu brzeskiego, dyrekcja, zaproszeni goście oraz uczniowie oddali hołd patronom szkoły składając pod pomnikiem wiązanki kwiatów i urnę z ziemią przywiezioną przez samorząd uczniowski z Westerplatte.

W przerwie uroczystości dokonano otwarcia nowoczesnej pracowni mechatronicznej, której wyposażenie na kwotę ponad 300 tys. złotych sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół”.

Druga część gali miała bardziej rozrywkowy charakter. To prezent dyrekcji szkoły dla społeczności uczniowskiej. Były profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca „Klasa” z Tarnowa, sportowe akrobacje pole dance tancerek z Nowego Sącza. Jedne i drugie prezentacje wzbudziły zachwyt i wywołały wielkie emocje na widowni, owacjom nie było końca. Mocnych wrażeń dostarczył zebranym koncert zespołu Krzagolec Gang, który zagrał zarówno najnowsze, jak i trochę starsze przeboje. Wiele osób dało się porwać sile muzyki i ruszyło w tany na parkiet…

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczne święto szkoły – zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji tej pięknej i podniosłej uroczystości.

(Marzena Lechowicz-Liro)grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *