Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” w Małopolsce.

W grudniu 2017 roku na terenie Małopolski realizowana była II edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Policjanci ujawnili blisko 1300 wykroczeń dotyczących niesprawnego oświetlenia pojazdów.

W kampanii wzięły udział stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski, gdzie kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie – co jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze.

Celem kampanii było wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem, zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

Na terenie Małopolski w grudniu ubiegłego roku, policjanci realizowali założenia kampanii poprzez działania kontrolno – prewencyjne, ukierunkowane na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdu.

W czasie działań skontrolowano 1316  pojazdów, ujawniając 1266 wykroczeń dotyczących usterek w oświetleniu pojazdów. Najczęściej występujące wady to braki w oświetleniu oraz niesprawne światła mijania czy też niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

W ramach kampanii prowadzona była działalność edukacyjna. Podczas kontroli drogowych policjanci wręczali uczestnikom ruchu drogowego ulotki zawierające informacje na temat prawidłowego oświetlenia pojazdów, a na spotkaniach ze społeczeństwem przekazywano elementy odblaskowe informując o zasadności ich używania.

Zasada „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd

W 2017 roku w wypadkach drogowych śmierć poniosło 88 pieszych.

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze – zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Tegoroczna kampania „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej we wrześniu tego roku akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.

__

KPPgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *