Usługi opiekuńcze

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku rozpocznie świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Gnojnik w miejscu ich zamieszkania. Szczegóły w aktualności.

Świadczenie usług opiekuńczych przysługuje:
– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
– osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz – w miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Starając się o jakiekolwiek świadczenie z pomocy społecznej nie trzeba wypełniać specjalnych wniosków czy formularzy. Wystarczy ustnie lub telefonicznie zgłosić taką potrzebę.

W ciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy. W szczególnych sytuacjach, gdy np. zgłosimy do ośrodka pomocy społecznej sprawę naszego samotnego, niepełnosprawnego sąsiada, który bardzo pilnie wymaga pomocy, wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 2 dni.

Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustalana jest w drodze uchwały rady gminy i jest zależna od sytuacji materialnej podopiecznego.

Celem uzyskania bliższych informacji prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gnojnik 363
pn. 7.30 – 16.30
wt. – czw. 7.30 – 15.30
pt. 7.30 – 14.30
tel.: 14 68 69 720

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769)

___

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *