Projekt “Kierunek Kariera” w Szczurowej

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.
Kto może skorzystać z projektu? 
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących(zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę- w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników; rolników, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat- posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą),
  • ukończyły 50 lat- niezależnie od wykształcenia,
  • są związane z Małopolską- mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.
Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.
Z jakich szkoleń można skorzystać?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:
  • językowe w połączeniu z egzaminem,
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów,
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C i C+E,
  • zarządzanie projektami.
Na Bilans Kariery można umówić się w Szczurowej!
Dyżur doradcy zawodowego odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury,
Czytelnictwa 
i Sportu w Szczurowej,
w dniu 12 grudnia 2017 r., w godzinach od 14:00 do 17:00.
Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
tel.: 14 626 99 40,
UG


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *