Odbudowano drogę “Czarnawa przez wieś”

Zakończono prace związane z remontem drogi K250037 „Czarnawa przez wieś” w Borzęcinie Górnym. W ramach realizowanego zadania uzupełniono ubytki w drodze, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wyrównano i uzupełniono klińcem kamiennym pobocza. Zadanie realizowano na 500-metrowym odcinku, a jego koszt zamknął się kwotą 103 tysięcy 23 złotych.

To jedna z dróg, która narażona jest na uszkodzenia w przypadku intensywnych opadów i powodzi ze względu na sąsiedztwo rowów melioracyjnych i potoku Borowa. Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem jej remontu. W sukurs zamierzeniom, przyszło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skąd, po wcześniejszym złożeniu wniosku otrzymaliśmy promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 i 2011 roku – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Przypomnijmy, że prace przy udziale promesy MSWiA prowadzone są na czterech drogach w gminie Borzęcin: “Przez Błonie w stronę Buczyny” w Przyborowie, “Wojnicka” w Bielczy, “Czarnawa przez wieś” oraz “Igloopol – Łazy” w Borzęcinie. Na wspomniane remonty gmina Borzęcin zabezpieczyła w budżecie kwotę 700 tysięcy złotych, z czego 550 tysięcy złotych to dofinansowanie w ramach promesy ze środków MSWiA. Roboty prowadzone są na odcinkach o łącznej długości 2 375 metrów.

ugSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *