Gmina Drwinia – Pięć umów – milionowe dofinansowania

15 grudnia w urzędzie gminy w Drwini miało miejsce oficjalne przekazanie umów na realizacje 5 projektów. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał na ręce wójta Drwini Jana Pająka.

umowy dofinansowania na zadania:

  • Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez wymianę źródeł ciepła  w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe);
  • Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez wymianę źródeł ciepła  w gospodarstwach domowych (paliwa stałe);
  • Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia;
  • Rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia;
  • Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Drwinia.

Na sfinansowanie tych zadań gmina Drwinia pozyskała ponad 20 mln zł  z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzięki tym środkom poprawią się warunki życia mieszkańców gminy Drwinia. Będzie ekologicznie i bezpiecznie. Przybędzie nowych, bezpiecznych miejsc dla  miłośników jednośladów i innych uczestników ruchu drogowego.Poprawi się stan bezpieczeństwa przeciwpowodziwego, powstanie placówka wsparcia dziennego i  ulegnie poprawie stan środowiska, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. W gospodarstwach domowych wyłonionych w drodze zebranych ankiet będzie możliwość wymiany starych pieców na nowoczesne źródło ciepła, zarówno na paliwa gazowe jak i paliwa stałe.

Samorząd Drwini uzyskał też dofinansowanie dla projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia”, który zakłada utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowoutworzonej placówki wsparcia dziennego.

Kolejna przekazana dziś umowa dotyczy rekonstrukcji uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin. Gmina Drwinia jako jedyna z Małopolski otrzymała dofinansowanie ze wspomnianego programu na prace związane z usuwaniem szkód powodziowych tj. rekonstrukcji uszkodzonego fragmentu wału cofkowego umożliwiającego odprowadzenie wódy z systemu rowów melioracyjnych do rzeki Drwinki za pomocą istniejącej śluzy wałowej. Celem tego projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych podtopieniami i powodziami i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych.

Ostatnia umowa na zadanie pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Drwinia”, to dofinansowanie w wysokości 16,8 mln złotych na budowę prawie 20 km ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich 964 i 965 wraz z  infrastrukturą parkingową  i przesiadkową tzw. Park&Ride oraz Bike&Ride.

___

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *