Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

„Funkcjonowanie powiatu brzeskiego w ekstremalnych warunkach zimowych” było tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 7 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Brzesku. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele gmin, służb, inspekcji, straży, oświaty, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku oraz przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną i gaz.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Brzeski Andrzej Potępa. Podczas spotkania omawiano zagadnienia dotyczące koordynacji działań gmin, służb, inspekcji, straży na wypadek wystąpienia na terenie naszego powiatu ekstremalnych warunków zimowych. Ponadto przedstawiono informacje związane z organizacją funkcjonowania pomocy medycznej i społecznej, infrastruktury technicznej, komunikacji zbiorowej i transportu, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół oraz zapewnienie warunków przeżycia zwierząt. W kolejnym punkcie posiedzenia poruszano kwestie dotyczące przygotowania służb energetycznych, porządkowych i ratowniczych do okresu zimowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu zimowego utrzymania dróg: krajowych, wojewódzkich powiatowych oraz gminnych.

W ramach przeprowadzonego posiedzenia ustalono, iż powiat brzeski jest w wystarczającym stopniu przygotowany na nadchodzący okres zimowy.

spgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *