III ĆWICZENIA POWIATOWE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z TERENU POWIATU BRZESKIEGO

Dnia 28.10.2017 zostały przeprowadzone III ćwiczenia powiatowe jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń symulowanych, w których udział wzięło 17 jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego. Ćwiczenia składały się z trzech założeń, które odbywały się w KP PSP w Brzesku, remizie OSP Wola Dębińska i remizie OSP Porąbka Uszewska.

Zadania z którymi przyszło zmierzyć się strażakom- ratownikom przedstawiały się następująco:

Założenie nr 1. „DiBOMB” Podczas niejasnych okoliczności w piwnicy budynku mieszkalnego dochodzi do niewielkiego wybuchu, wewnątrz znajduje się młody mężczyzna, który głośno krzyczy. W chwili przybycia pierwszego zastępu na miejsce, konstrukcja budynku wydaje się być nie naruszona, brak widocznych źródeł ognia i zadymienia, z wnętrz piwnicy słychać wołanie o pomoc. Dodatkowo w trakcie założenia realizowana będzie podgrywka pod nazwą „GOTOWOŚĆ”, podczas której zadaniem ćwiczących będzie sprawdzenie znajomości wyposażenia oraz obsługi zestawu PSP R1.

Założenie nr 2 „KRACH” Wezwanie na teren budowy, gdzie mężczyzna znajduje kolegę, który w trakcie prac budowlanych upadł z wysokości, jest nieprzytomny. W związku z długim czasem dojazdu ZRM na miejsce zostaje zadysponowana najbliższa JOP. W drodze do zdarzenia pojazd ulega awarii, strażacy udają się na miejsce zdarzenia pieszo zabierając ze sobą zestaw PSP-R1.

Założenie nr 3.” NIAGARA” W trakcie prac porządkowych w garażu dochodzi do zranienia mężczyzny. Ze względu na brak ZRM zostaje zadysponowana na miejsce najbliższa JOP której zadaniem jest udzielenie KPP do czasu przybycia ZRM. Dodatkowo w trakcie założenia realizowane będzie podgrywka pod nazwą „SILIKON”, podczas to której oceniana będzie praca w zespole.

Rozjemcy na każdym ze stanowisk oceniali startujące drużyny wg przygotowanych wcześniej kart ocen.

Klasyfikacja po zakończeniu ćwiczeń przedstawia się następująco:

1 miejsce: OSP Dębno

2 miejsce: OSP Szczepanów

3 miejsce: OSP Szczurowa

4 miejsce: OSP Zaborów

5 miejsce: OSP Jadowniki

6 miejsce: OSP Łoniowa

7 miejsce: OSP Biskupice Melsztyńskie

8 miejsce ex aequo: OSP Uszew i OSP Tymowa

10 miejsce: OSP Maszkienice

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, mamy nadzieję, że ćwiczenia te wykorzystają jako ciekawe doświadczenie, z którego uda się wyciągnąć wnioski na przyszłe działania ratowniczo- gaśnicze. Cieszymy się z tak licznego udziału druhów, dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

Pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Dębno Panu Wiesławowi Kozłowskiemu za udostępnienie obiektów na terenie gminy Dębno, w których odbywały się założenia, a także za poczęstunek, który zwieńczył podsumowanie ćwiczeń.

Dziękujemy także zespołom rozjemców w tym ratownikom medycznym z SP ZOZ w Brzesku oraz funkcjonariuszom KP PSP w Brzesku.

Dziękujemy Zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych z Woli Dębińskiej i Porąbki Uszewskiej za pomoc w przygotowaniach założeń w ich remizach, w szczególności osobom pełniącym role pozorantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.