17 milionów dotacji dla gminy Drwinia

Kolejna dotacja dla Gminy Drwinia – tym razem na ścieżki pieszo-rowerowe. Samorząd naszej gminy otrzyma 16,8 miliona złotych.

Gmina Drwinia otrzyma dofinansowanie na kolejny projekt budowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Samorząd pozyskał prawie 17 milionów złotych na budowę prawie 20 km ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich 964 i 965 wraz z  infrastrukturą parkingową i przesiadkową tzw. Park&Ride oraz Bike&Ride. 12 października br. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził ostateczną listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach konkursu promującego transport niskoemisyjny. Gmina  Drwinia złożyła projekt budowy „Zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych”, którego koszt realizacji oszacowano na 19,8 mln zł. Gmina dostanie na ten cel aż 16,8 mln złotych. „Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo uczestników ruchu komunikacyjnego przede wszystkim pieszych i rowerzystów, którzy w sytuacji wypadku komunikacyjnego mają bardzo małe szanse na przeżycie, a których na terenie gminy Drwinia jest bardzo dużo. Dlatego też staraliśmy się pozyskać również środki finansowe na budowę ścieżek pieszo – rowerowych wraz infrastrukturą dla podróżujących, w miejscach, gdzie taki ruch jest intensywny. Dotyczy to przede wszystkim dróg wojewódzkich biegnących przez teren gminy i w związku z tym w ramach tego projektu przewidziana jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych w pasie dróg wojewódzkich DW 965 i DW 964”- informuje wójt gminy Jan Pająk. „Nadmienię również, iż przy ścieżkach powstanie infrastruktura towarzysząca typu Bike&Ride – będzie 11 takich miejsc, a także przewidujemy w Mikluszowicach i Grobli wybudowanie dwóch parkingów dla samochodów tzw. Park&Ride – co pozwoli uporządkować m.in. transport publiczny na terenie gminy. Oczywiście głównym priorytetem jest dla nas budowa kanalizacji, na którą w tym roku pozyskaliśmy również dofinansowanie ze środków unijnych,  niemniej nie możemy zapominać, iż bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich podróżujących przez teren gminy Drwinia jest równie istotne. Przypominam, że na terenie naszej gminy zlokalizowane jest profesjonalne miasteczko ruchu drogowego, na którym wszyscy mogą szkolić swoje umiejętności, wybudowane w całości ze środków zewnętrznych. Staramy się w jak najlepszy sposób wykorzystywać możliwości, jakie dają fundusze unijne i aplikujemy o środki zewnętrzne, dzięki którym możemy realizować inwestycje wpływające na poprawę jakości życia i bezpieczeństwo, wykorzystując do tego przede wszystkim zdolności oraz umiejętności pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy” – dodaje wójt Jan Pająk.

Poniżej przykładowa wizualizacja ścieżek i parkingu, mapa przebiegu ścieżek pieszo – rowerowych oraz jak  wygląda już wybudowana ścieżka w Drwini.

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.