MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Samorząd Gminy Borzęcin wspiera wypoczynek dzieci i młodzieży

Blisko 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Borzęcin trafiło do parafii i szkół z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. To dofinansowanie w formie dotacji na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, programów i warsztatów profilaktycznych w formie turnusów wypoczynkowych dotyczących ryzyka i szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz na kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw, jak również wsparcie warsztatów profilaktycznych organizowanych w ramach zielonych szkół i spotkań integracyjno-wychowawczych.

– Od wielu lat, w ramach budżetu gminy Borzęcin wspieramy różnego rodzaju formy wypoczynku dzieci i młodzieży odbywające się głównie w okresie ferii i wakacji. Z dofinansowania w ramach środków na profilaktykę i kształtowanie świadomości zdrowotnej korzystają nie tylko parafie i szkoły, ale również stowarzyszenia – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – To doskonale zainwestowane pieniądze, które pozwalają młodym ludziom nie tylko wypocząć i realizować podróżnicze oraz sportowe pasje, ale przede wszystkim, poprzez edukację budować świadomość zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkodliwości używania alkoholu i substancji psychoaktywnych – komentuje wójt.

W ramach pierwszego z działań gmina dofinansowała parafie z gminy Borzęcin w ramach zorganizowanego przez nie w okresie letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wsparcia udzielono następującym zadaniom:

– Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota 2 500 złotych na zorganizowanie turnusu wypoczynkowego dla około 35 dzieci i młodzieży we Włoszech, w regionach Emilia – Romania i Toskania. Termin 23.07 – 30.07.2017.
– Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – kwota 2 500 złotych na zorganizowanie na Mazurach „Wakacji pod Żaglami 2017” dla dzieci i młodzieży z Gminy Borzęcin. Termin 23.06. – 2.07.2017.
– Parafia pw. św. Jana Kantego w Przyborowie – kwota 2 500 zł na zorganizowanie turnusu wypoczynkowego dla około 40 dzieci i młodzieży w Krynicy Zdroju. Termin 9.07. – 16.07.2017.

W ramach drugiego z działań dofinansowano warsztaty profilaktyczne zorganizowane w ramach zielonych szkół i spotkań integracyjno-wychowawczych w kwotach:

– Zespół Szkół w Borzęcinie – kwota 3 000 złotych, Zielona Szkoła w Poroninie zorganizowana w terminie 29.05 – 2.06.2017.
– Zespół Szkół w Bielczy – kwota 3 000 złotych, Zielona Szkoła w Muszynie zorganizowana w dniach 5.06 – 10.06.2017.
– Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – kwota 3 000 złotych, wycieczka krajoznawcza w Pieniny dla 50 osób, zorganizowana 20.06 br.
– Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota 1 000 złotych, wyjazd młodzieży gimnazjalnej na spotkanie integracyjno-wychowawcze zorganizowane w dniach 20 – 22 stycznia br. w Starym Sączu.
– Parafia pw. Narodzenia N.M.P w Borzęcinie Górnym – kwota1 500 złotych, wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy zorganizowany w dniu 3.06 br..

[tell]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.