MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Uwaga! Woda z wodociągu niezdatna do spożycia

Urząd Gminy w Gnojniku informuje, że woda z wodociągu gminnego w wyniku skażenia nie nadaje się do spożycia. Zalecenia nie obejmują odcinka wodociągu w Lewniowej – Zagórze (ujęcie Tworkowa).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawiciela brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach i zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli.

Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne (picia wody) i przygotowania żywności – decyzja obowiązująca od dnia 24 sierpnia 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Gminę Gnojnik.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Szczegóły decyzji.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

ug

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.