Rząd zapewnia niemal 1,5 mld zł na przebudowę drogi Nowy Sącz – Brzesko

W zaktualizowanym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”, który został przedłożony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Radzie Ministrów i uchwalony 12 lipca, zapewnienie finansowania otrzymała m.in. budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Wydatki zapisano w wysokości 1 mld 475 mln 250 tys. zł a lata realizacji 2020 – 2025.

Przebudowa drogi pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem znalazła się w PBDK już wcześniej, jednak z zapisem, że środki na realizację będą pochodzić z ewentualnych oszczędności przy realizacji programu. Teraz Rada Ministrów zdecydowała o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych z wcześniejszych 107 mld zł do 135 mld zł, w tym na budowę 47,1 km drogi krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz – Brzesko.

W PBDK dalej ujęta jest „budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca” czyli 1,6-kilometrowego odcinka który ma połączyć wylot Obwodnicy Północnej Nowego Sącza (na ulicy Marcinkowickiej w Chełmcu) z Obwodnicą Zachodnią w Biczycach Dolnych. Realizacja tego fragmentu drogi przewidziana jest w rządowym programie na lata 2018 – 2020 (dwa lata temu w tym samym programie określano początek budowy na rok 2017) z finansowaniem w wysokości 26,6 mln zł.

Przypomnijmy, że od września 2016 roku firma Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce przygotowuje na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szereg opracowań dotyczących przebudowy drogi między Nowym Sączem a Brzeskiem (nazywanej potocznie „sądeczanką”). Prace na tym etapie mają potrwać do czerwca 2019 roku i zakończyć się uzyskaniem decyzji środowiskowych. Do tego czasu GDDKiA oczekuje przedstawienia m.in. określenia zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, przeanalizowania szeregu jego aspektów (m.in. pod względem ekonomicznym, społecznym, technicznym czy bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Do tej pory powstało tzw. studium korytarzowe z pięcioma wariantami przebiegu drogi (tutaj więcej o tym). Część mieszkańców gmin, przez które ma przebiegać przyszła droga, protestuje przeciw niektórym proponowanym odcinkom i GDDKiA zapowiada, że mogą nastąpić korekty. – Rozwiązania są przedmiotem analiz Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dlatego też są nieostateczne i mogą ulec jeszcze zmianie – podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja przebudowy drogi z Nowego Sącza do Brzeska ma w założeniu usprawnić połączenie naszego miasta z autostradą A4 oraz polepszyć bezpieczeństwo ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, „w okresie 2012 – 2014 nastąpił wzrost ilości wypadków z 41 do 77, przy wzroście osób zabitych i dwukrotnym wzroście osób rannych”.

Prowadzone Generalne Pomiary Ruchu na 47-kilometrowym odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem wskazują, że na dobę porusza się tędy między 8,5 a 18 tys. pojazdów na dobę (z czego niemal co piąty z nich to ciężarówka). Opracowana prognoza przewiduje, że w 2025 roku ruch wzrośnie do przedziału 12,1 – 22,6 tys. aut na dobę.

_

Źródło: twojsacz.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *