MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Projekt „Szkoła przyszłości 2.0” w Gminie Dębno

W celu wsparcia edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, Gmina Dębno podpisała w ubiegłym tygodniu umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pod nazwą „Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został wcześniej pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego, który przyznał naszej gminie środki w wysokości ok. 950 tys. złotych.

Projekt „Szkoła przyszłości 2.0” będzie realizowany przez 19 miesięcy – w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. – w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej, Szkole Podstawowej w Łysej Górze, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach, Zespole Szkół w Woli Dębińskiej, Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej i Publicznym Gimnazjum w Sufczynie. Jego celem jest rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych, a także wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ug

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.