Projekt „Szkoła przyszłości 2.0” w Gminie Dębno

W celu wsparcia edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, Gmina Dębno podpisała w ubiegłym tygodniu umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pod nazwą „Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został wcześniej pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego, który przyznał naszej gminie środki w wysokości ok. 950 tys. złotych.

Projekt „Szkoła przyszłości 2.0” będzie realizowany przez 19 miesięcy – w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. – w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej, Szkole Podstawowej w Łysej Górze, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach, Zespole Szkół w Woli Dębińskiej, Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej i Publicznym Gimnazjum w Sufczynie. Jego celem jest rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i doposażenie pracowni przedmiotowych, a także wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ugSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *