Piękna Małopolska Wieś – Porąbka Uszewska wyróżniona

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił wiosną tego roku rozpoczęcie kolejnej edycji  konkursu pod nazwą „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. Rywalizacja, do której przystąpiły 43 sołectwa z całego województwa, odbyła się w dwóch kategoriach: „Nowatorska Małopolska Wieś” i „Piękna Małopolska Wieś”. Na wniosek Wójta Gminy Dębno, w kategorii „Piękna Małopolska Wieś” wyróżniona została Porąbka Uszewska.

Każda gmina z terenu województwa miała prawo zgłosić do rywalizacji jedno sołectwo. Zgłoszenia zawierały charakterystykę wsi oraz podejmowane działania na rzecz zmiany wizerunku i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także inicjatywy społeczne.

Sołectwa, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, przeszły do kolejnego etapu, którego kluczowym elementem była tak zwana wizja terenowa. Komisja konkursowa osobiście odwiedziła wszystkie sołectwa, które zakwalifikowały się do drugiej rundy. W kategorii „Piękna Małopolska Wieś”  pierwsze trzy miejsca przyznano miejscowościom: Ostrów, Zalipie i Siedlce. Komisja wyróżniła również trzy sołectwa, wśród których znalazła się położona w Gminie Dębno Porąbka Uszewska. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie miejscowości otrzymają pomoc finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

ug

Fot. Maciej MazurSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *