Chrońmy pszczoły przed zatruciem!

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony na organizmy niebędące celem zabiegu.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach w których występują kwitnące chwasty
  • bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół
  • zabiegi  najlepiej wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierając preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
  • nie stosować środków owadobójczych w minimalnych odległościach od  pasiek (20 m)
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu
  • przestrzegać Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Przypominamy, że do ustawowych obowiązków posiadaczy gruntów i wykonawców zabiegów ochrony roślin należy:

  1. posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin
  2. wykonywanie zabiegów sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. prowadzenie  ewidencji zabiegów wykonywanych w gospodarstwie przy użyciu środków ochrony roślin
  4. stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny (art.76 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz.547 z późn.zm)) orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Krakowie
Oddział w Tarnowie
Kierownik Oddziału
Maria Klimek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.