Ważne informacje dla posiadaczy kotłów na paliwa stałe!

1 lipca br. wchodzi w życie Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Koniec mułów i flotów węglowych

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz stosowania odpadów węglowych- mułów i flotów węglowych. Jest to drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Warto dodać, że kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Zawierają na tyle dużo wody, że znacznie pogarsza to warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Uchwała antysmogowa zakazuje również od 1 lipca spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Suche drewno jest znacznie bardziej kaloryczne, charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń od drewna surowego, dlatego drewno przed spaleniem powinno być suszone przez co najmniej dwa sezony.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno oraz kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

W przypadku nowych domów, remontu z wymianą kotła lub kominka lub po prostu, gdy zajdzie potrzeba wymiany dotychczasowego kotła lub kominka na nowy, należy zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

6 lat na wymianę starego kotła lub kominka

Kotły na węgiel lub drewno nie spełniające żadnych norm emisyjnych będą musiały być wymienione do końca 2022 roku. Natomiast kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 będzie można eksploatować do końca 2026 roku. Kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Kominki nie spełniające powyższych wymagań (ekoprojekt lub sprawność cieplna – co najmniej 80%) od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Różnice między kotłami ekoprojektu a kotłami 5 klasy

Wymagania ekoprojektu obowiązują dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na obszarze UE. Natomiast norma PN-EN 303-5:2012, która określa wymagania dla kotłów 3, 4 i 5 klasy jest dobrowolna, stosowana tylko przez niektórych producentów kotłów. Kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie tej samej emisji pyłu (do 40 mg/m³) także w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła. Jest to istotne, gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy, a przy niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze, co powoduje wyższą emisję pyłu.

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona na terenie woj. małopolskiego przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Uchwała „antysmogowa” dotyczy także osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak w tym przypadku do kontroli uprawniony jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

==

Opracowano na podstawie http://powietrze.malopolska.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.