„Ogrodolecznictwo” już wkrótce w Powiecie Brzeskim

Hortiterapia, tak fachowo nazywa się innowacyjna metoda „leczenia ogrodami”, wykorzystująca rośliny w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Terapia ta, rozpowszechniona głównie na Zachodzie, polega na projektowaniu i tworzeniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Udowodniono bardzo pozytywny wpływ hortiterapii na samopoczucie pacjentów oraz proces ich rehabilitacji zdrowotnej, a także aktywizacji zawodowej. Obecnie leczenie tą metodą wykorzystywane jest, z pozytywnym skutkiem, także w procesach resocjalizacji.

28 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia współpracy w zakresie hortiterapii pomiędzy Powiatem Brzeskim, Uniwersytetem Rolniczym a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach umowy strony wyraziły chęć podjęcia wzajemnych działań, których nadrzędnym celem będzie stworzenie warunków dla połączenia teorii projektowania i zagospodarowania terenów zielonych ze szczególnymi, praktycznymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem lokalnych problemów przestrzennych.

Dzięki tej współpracy Powiat Brzeski zyska partnerów, z którymi będzie mógł wymieniać doświadczenia oraz poszukiwać efektywnych rozwiązań mających swoją realizację w placówkach pomocy społecznej, takich jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej lub też w placówkach edukacyjnych – szkołach specjalnych oraz przedszkolach integracyjnych.

sp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.