Rodzina zastępcza, ale miłość prawdziwa

Dzieci powinny się wychowywać w rodzinach. Tam najlepiej się rozwijają i dojrzewają do swoich przyszłych ról społecznych. Niestety nie wszystkim dzieciom dane jest to szczęście. Bywają trudne sytuacje, kiedy rodzina naturalna nie może spełniać swoich funkcji, czy to z powodu śmierci rodziców, czy też innych powodów.

W takim przypadku powstaje konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki i wychowania poza rodziną naturalną. Sąd Rodzinny, po wnikliwym zbadaniu każdego przypadku, podejmuje decyzję w jaki sposób powinna być zapewniona opieka dla każdego dziecka. Jest taka tendencja, aby kiedy wystąpi konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – jeżeli to tylko możliwe – zapewniać pieczę jak najbardziej zbliżoną do tej rodzinnej. Umieszczanie dzieci w instytucjonalnych formach opieki, czyli w domach dziecka, jest stosowane jako absolutna ostateczność, w sytuacji kiedy już naprawdę nie ma innego rozwiązania. Na terenie powiatu brzeskiego nigdy nie było ani jednego przypadku, aby dziecko zostało odebrane z rodziny naturalnej z powodu biedy. Owszem, bieda w niektórych wypadkach również miała miejsce, ale nie to było przyczyną umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. To raczej skutek uboczny innych trudności z którymi borykała się rodzina biologiczna i które stały się podstawą do decyzji o konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Kiedy Sąd Rodzinny orzeknie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wykonanie postanowienia przechodzi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, a konkretnie do Zespołu Pieczy Zastępczej. To tutaj kwalifikowani są kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dziecka, organizowane są przewidziane prawem szkolenia. Każdej rodzinie przyznawany koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który ma ją wspierać w pełnieniu tej niełatwej roli społecznej. Rodzina ma zapewnioną pomoc psychologów, pedagogów czy też wsparcie prawnika. Pomoc jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdej rodziny. Co pół roku zbiera się zespół który ocenia całokształt sytuacji dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej i stwierdza zasadność dalszego pobytu w rodzinie zastępczej, ponieważ ideą jest, aby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy dziecko będzie mogło wrócić do swojej rodziny biologicznej.

Na terenie powiatu brzeskiego funkcjonuje 37 rodzin zastępczych w których przebywa 51 dzieci i młodzieży. Trzeba bowiem powiedzieć, że młodzi ludzie, którzy już co prawda ukończyli 18 lat, ale nadal się uczą, nie są pozostawieni samym sobie, tylko mogą mieszkać u swoich dotychczasowych opiekunów i przygotowywać się do dorosłego życia. Usamodzielniają się kiedy ukończą szkołę dającą im zawód.

W ubiegłym roku w Domu Dziecka umieszczonych zostało 5 dzieci z terenu powiatu brzeskiego. Były to najczęściej sytuacje interwencyjne, kiedy potrzebna była szybka reakcja celem zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. W dalszej kolejności poszukiwane jest lepsze rozwiązane, czyli znalezienie odpowiedniej rodziny zastępczej, która jest traktowana jako zdecydowanie bardziej pozytywne środowisko dla wychowania dziecka. W biegłym roku jedno wróciło do rodziny biologicznej, a troje innych zostało następnie umieszczonych w rodzinie zastępczej. Dąży się do tego aby dla każdego dziecka znalazła się rodzina zastępcza, aby pobyt w Domu Dziecka był ostatecznością, i był jak najkrótszy.

Zespół Pieczy Zastępczej nie tylko zapewnia wykonanie postanowienia Sądu, ale stara się integrować środowisko – organizuje dla dzieci paczki na Mikołajki, wycieczki, np. do ZOO czy Miasteczka Galicyjskiego.

Rodziny zastępcze podejmują się trudnej roli. Każdy rodzic wie, że wychowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem, a już zwłaszcza w okresie kiedy dziecko staje się buntowniczym nastolatkiem. Bywają sytuacje zwątpienia i tylko miłość rodzicielska powoduje, że mimo wszystko rodzice trwają nadal, chociaż chciało by się machnąć ręką. Rodzicom zastępczym też nie są obce te trudne chwile zwłaszcza, że opiekują się dziećmi które wiele w życiu przeszły i mają doświadczenia które były oszczędzone ich rówieśnikom wychowującym się w zdrowych emocjonalnie rodzinach, zapewniających im właściwe wychowanie i wsparcie w trudnych chwilach z jakimi każdy młody człowiek spotyka się wżyciu i z którymi musi nauczyć się sobie razić, aby być w przyszłości odpowiedzialnym człowiekiem. Specjaliści pracujący w Zespole Pieczy Zastępczej na co dzień spotykają się z tymi trudnościami i zawsze są do dyspozycji rodziców zastępczych oraz znajdujących się pod ich opieką dzieci.

Rodziny są, co prawda zastępcze, ale miłość jest prawdziwa, bo nie ma czegoś takiego jak „zastępcza miłość”. Dziecko, aby prawidłowo się rozwijać musi czuć, że jest komuś potrzebne, że komuś na nim naprawdę zależy. Rodzicielstwo zastępcze, to nie jest praca, to prawdziwe życie i stu procentach prawdziwa miłość.


Jan Waresiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.