Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – „ Z optymizmem w zawodową przyszłość”

10 maja 2017 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Borzęcinie wzięli udział w przedsięwzięciu pt. „Z optymizmem w zawodową przyszłość“, które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr.6 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bandrowskiego 4 w Tarnowie w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.

Jak mówią organizatorzy inicjatywa zorganizowania tego przedsięwzięcia zrodziła się w związku z dostrzeżeniem potrzeby podejmowania dwóch ważnych tematów: wyboru przez młodzież właściwej drogi zawodowej oraz integracji społecznej i zawodowej osób zdrowych i niepełnosprawnych. Zarówno osoby zdrowe, niepełnosprawne i chore pragną realizować się zawodowo. Pełna integracja społeczna i zawodowa dokonuje się wtedy, gdy osoby z ograniczoną sprawnością podejmują pracę dostosowaną do swoich możliwości wspólnie z osobami zdrowymi i sprawnymi. Na wielu stanowiskach pracy osoby z różnymi dysfunkcjami organizmu dorównują osobom sprawnym, a czasem nawet je przewyższają swoimi kompetencjami. Od najmłodszych lat trzeba rozwijać u uczniów niepełnosprawnych świadomość swojego potencjału pod kątem możliwości podjęcia w przyszłości pracy w odpowiednim, dostosowanym do swoich możliwości zawodzie. Trzeba w nich rozbudzić potrzebę, pragnienie dążenia do samorealizacji w życiu zawodowym.

Zdarza się, że już dziecięce marzenia o przyszłości zawodowej urzeczywistniają się w życiu dorosłym. Aby tak było, warto te najwcześniejsze wyobrażenia o pracy w różnych zawodach pielęgnować i rozwijać. Świat zawodów jest bardzo bogaty i różnorodny. Każdy powinien się w nim odnaleźć w przyszłości. Aby tak się stało trzeba od najmłodszych lat rozwijać zainteresowanie uczniów. Warto, aby uczniowie już w wieku gimnazjalnym szerzej poznali zadania przedstawicieli różnych zawodów, ich środowiska specyfikę ich pracy.

Ponieważ najlepszą metodą na poznanie i naukę jest zabawa zorganizowane zostało przedsięwzięcie integracyjne z udziałem zdrowych i niepełnosprawnych gimnazjalistów pt.      . „Z optymizmem w zawodową przyszłość“.

W ramach tej imprezy uczennice Publicznego Gimnazjum w Borzecinie Górnym- Paulina Wójcik, Katarzyna Pacura, Aleksandra Piękosz, Julia Tyrcha, Iwona Kapuścińska i Milena Wiśniewska zaprezentowały kilka zawodów: fizjoterapeuta   i rehabilitant, instruktor rytmiki, tańca i fitnessu, piosenkarz i projektant mody.

Uczennice opowiedziały o specyfice wybranych przez siebie profesji a swoją wypowiedź zilustrowały wywiadem, piosenką i układem ćwiczeń fitness. Zaprezentowały tez najważniejsze informacje dotyczące rynku pracy chronionej.

Organizatorzy docenili wkład pracy wszystkich uczniów i zapewnili atrakcyjne nagrody.

Opiekę nad uczennicami sprawowały Agnieszka Kwaśniak – Wiśniewska i Krystyna Wilkoszgrupa poszukiwawcza2