Koralowy jubileusz KRAKOWSKIEGO WIANKA w Szczurowej

W dniach 19, 20 i 21 maja 2017r. nad Parkiem Kępińskich w Szczurowej rozbrzmiewać będą krakowskie melodie obwieszczając 35. Jubileuszową edycję Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK.

Głównym celem jaki przyświeca tej najstarszej, sięgającej początku lat 80. XX w. imprezie folklorystycznej jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Krakowiaków i Pogórzan poprzez kultywowanie i wierną, sceniczną prezentację dawno już zapomnianych rodzimych tradycji zawartych w tańcu, śpiewie, muzyce, obrzędach, zwyczajach i obyczajach- tak pięknym, wartościowym i wielobarwnym dorobku twórczym naszych Ojców, w naszych małych Ojczyznach…

Do udziału w Przeglądzie, który ma charakter konkursu zgłosiło się 90. wykonawców w tym: 14. zespołów folklorystycznych, 2. grupy regionalne, 11. kapel ludowych, 9. instrumentalistów, 1. mistrz i 3 uczniów oraz 34. grupy śpiewacze i 16. śpiewaków ludowych z regionu Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich i Pogórza Ciężkowickiego.

PROGRAM RAMOWY:
Piątek, 19 maja 2017r.
miejsce: sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Rynek 4
godz. 15:00- 21:00
I część prezentacji konkursowych
godz. 21:10
spotkanie konsultacyjne z Komisją Artystyczną
Sobota, 20 maja 2017r.
miejsce: sala Dworu Kępińskich  w Szczurowej
godz.  9:00- 13:25
II część prezentacji konkursowych
godz. 15:00- 18:50
III część prezentacji konkursowych
godz. 14:00- 15:00
spotkanie konsultacyjne z Komisją Artystyczną
godz. 19:00- 20:00
spotkanie konsultacyjne z Komisją Artystyczną
Niedziela, 21 maja 2017r.
miejsce: Park Kępińskich w Szczurowej
godz. 13:00- 16:30
IV część prezentacji konkursowych
godz. 18:30
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 35. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KRAKOWSKIEGO WIANKA