Kolejne szkolenia dla strażaków OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce otrzymała dotację z Powiatu Brzeskiego na realizację kolejnego projektu- „Ochotnicy z pasją”, skierowanego do strażaków ochotników z gminy Szczurowa.
Celem ogólnym zadania jest podniesienie kwalifikacji 24 członków OSP z gminy Szczurowa prowadzące do zwiększenia skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych. Udział w projekcie pozwoli nabyć umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach ekstremalnych oraz kierowania ludźmi i współpracy w zespole podczas działań ratowniczych. Ponadto, zadania realizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu świadomości i umiejętności wśród uczniów dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom i pogadankom.
W ramach projektu, który będzie realizowany od czerwca do listopada 2017 roku przeprowadzone zostaną m.in.:
  • szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego,
  • szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
  • ćwiczenia na poligonie SA PSP w Krakowie,
  • ćwiczenia i pogadanki na temat, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy,
  • konferencja podsumowująca realizację projektu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zaprasza strażaków z gminy Szczurowa do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 662 536 145.

Zadanie publiczne pn. „Ochotnicy z pasją” jest współfinansowane przez Powiat Brzeski. 

___

Gminny Komendant OSP Piotr Mikuśgrupa poszukiwawcza2