Potrąciła dwóch strażaków miejskich pod pływem alkoholu

Nieopodal Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej doszło do nietypowego zdarzenia. Zaalarmowani przez…