DWIE MINY PRZECIWPANCERNE WYKOPANE PODCZAS PRAC POLOWYCH

Niewybuchy wykopane podczas orki w Woli Rzędzińskiej. Tym razem dwie miny przeciwpancerne zostały ujawnione pod cienką…