Gmina Bochnia kupuje 7 nowych autobusów.

Wiele miast i gmin chcąc ograniczyć ruch kołowy pojazdów na obszarach swoich miast i miejscowości wzmacnia…