MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Janusz Kwaśniak – 25 lat na stanowisku wójta gminy Borzęcin

Na stanowisko wójta został wybrany w 1998 roku. Miał wtedy 23 lata i był najmłodszym wójtem w historii polskiego samorządu. Od 2002 roku Kodeks Wyborczy stanowi, że o stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta mogą ubiegać się osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 25 lat. Zatem w myśl aktualnie obowiązującego prawa, nikt tego wyniku nie zmieni.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako sekretarz w bocheńskim biurze poselskim posła Janusza Brzeskiego. 29 października 1998 roku został wybrany przez Radę Gminy Borzęcin na stanowisko wójta. W wyborach 1998 roku, kandydując do Rady Powiatu Brzeskiego zdobył największą liczbę głosów spośród kandydatów w powiecie, uzyskując mandat radnego powiatu.

Gminą Borzęcin kieruje nieprzerwanie do dziś. Od tego momentu minęło już 25 lat! O rocznicy pamiętali współpracownicy z urzędu gminy, jednostek i instytucji, którzy przygotowali niespodziankę. Były życzenia i okolicznościowy tort. Nie obyło się także bez wspomnień i wzruszeń.

Do jubileuszu wójt Kwaśniak odniósł się na swoim profilu w internetowym portalu społecznościowym. Jak przyznał – czas płynie szybko: – W ciągu tych lat były chwile miłe, ale i zdarzały się trudne, były wielkie sukcesy, ale też nie brakowało problemów, z którymi trzeba było się zmierzyć. Pokonywaliśmy przeciwności, podejmując kolejne wyzwania i z konsekwencją realizując liczne inwestycje i przedsięwzięcia. To wszystko, co udało nam się dokonać, co osiągnęliśmy jest Państwa zasługą. To zasługa pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i instytucji, Radnych poszczególnych kadencji, Sołtysów, Rad Sołeckich, działających w gminie organizacji pozarządowych, w tym: jednostek OSP, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, parafii, lokalnych przedsiębiorców, a nade wszystko Mieszkańców, którzy mnie na co dzień wspierają. Te wszystkie środowiska budowały i wciąż budują pozytywny wizerunek Naszej Gminy, a poprzez swoje działania były i są dla mnie oraz Samorządu silnym wsparciem i pomocą.

Janusz Kwaśniak zwrócił się także do mieszkańców gminy Borzęcin: – Dziękuję Wam za lata zaufania, jakim mnie obdarzaliście podczas kolejnych wyborów powierzając mi funkcję Wójta Gminy Borzęcin, którą mam zaszczyt pełnić w ciągłości od 1998 roku. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem kontent, że mogę pracować z takimi ludźmi i dla takich ludzi. Stanowicie dla mnie inspirację do podejmowania kolejnych wyzwań…

Na koniec internetowego wpisu podziękował żonie Marzenie za bezcenne wsparcie, wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie i merytoryczną pomoc w wykonywaniu służbowych obowiązków.

Jak przyznaje w jednym z wywiadów, pełnienie funkcji wójta to ciężka i odpowiedzialna społeczna służba. – Mieszkańcy w wyborach oceniają efektywność samorządowej pracy, realizację zgłaszanych zadań i postulatów. Do tego, aby właściwie kształtować politykę rozwoju, potrzebny jest stały kontakt. Dobry samorządowiec musi umieć słuchać, a zarazem posiadać umiejętność przekonywania, bo praca w samorządzie to w dużej mierze „sztuka kompromisu”.

25 lat na stanowisku gospodarza gminy Borzęcin z pewnością świadczy, iż mieszkańcy z uznaniem odnoszą się do działań wójta Kwaśniaka na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Borzęcin. Jubilatowi gratulujemy licznych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym!

(pio)

___

Gmina Borzęcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *