MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP

W dniu 13 listopada 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zakończyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych.

W czasie około 140 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i praktyki druhny i druhowie musieli poznać zagadnienia z zakresu m.in. organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, budowy i przeznaczenia sprzętu ratowniczego i pożarniczego, kierowania ruchem drogowym w czasie działań ratowniczych, bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,  łączności radiowej, itp.

Zajęcia teoretyczne odbyły w formie E-learningu przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zajęcia praktyczne przeprowadzili strażacy z JRG w Bochni na terenie tut. Komendy Powiatowej.

Egzaminy końcowe z części praktycznych obu kursów odbyły się przy wsparciu ze strony firmy „Stacja Demontażu Pojazdów Auto Części AZ” Cikowic, która udostępniła samochód do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym.

Egzaminy końcowe przeprowadzone zostały przez komisję powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – oba szkolenia ukończyło ogółem 33 druhen i druhów OSP.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Tekst i zdjęcia: bryg. Paweł Matyasik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *