MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Umowa na termomodernizację Domu Strażaka w Więckowicach podpisana

30 października podpisana została umowa dotycząca termomodernizacji budynku Domu Strażaka w Więckowicach na kwotę blisko 1,4 mln zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 850 tys. zł w ramach SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Zakres realizowanych dotyczy przede wszystkim:  ocieplenia ścian piwnic, wykonania drenażu wokół budynku, osuszenia ścian piwnic z izolacja cieplną ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem, kompleksowej wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, kompleksowego remontu kotłowni, łącznie z wymianą kotła gazowego, wymiany instalacji c.o. i grzejnikami, wymiany istniejącego oświetlenia z żarowymi i fluorescencyjnymi źródłami światła na energooszczędne źródła typu LED.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Wojnicz poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej gminy. Dzięki temu obniżone zostaną koszty eksploatacji, a także ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

__

Gmina Wojnicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *