MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Sfinalizowano kolejne dwie inwestycje sieciowe

Zakończono realizację zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w Rzezawie oraz kanalizacji w Dąbrówce. Wartość inwestycji wyniosła w sumie blisko 220 tys. zł.

Jedne inwestycje sieciowe zostają zakończone, inne natomiast ruszają. W ostatnich dniach sfinalizowane zostały prace związane z rozbudową sieci wodociągowej przy ulicy Pacynkowej w Rzezawie (od węzła W2 – działka nr ewid. 491/3 do działki nr ewid. 475/6) oraz sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce (na działkach o nr ewid. 656/2, 657, 658, 659, 660). Nowymi zadaniami inwestycyjnymi jest natomiast rozbudowa kanalizacji w Buczkowie (od studni J11 do studni J31; od studni J21-J22-1; od studni J11 do studni J11-2) oraz Dąbrówce (od studni D-18 do studni D-25; od studni D-22 do studni D22-4 i odcinek D22-2 wraz z kanałem D-21). – Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej to jeden z naszych priorytetów, ponieważ inwestycje te przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców –  mówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

W przypadku inwestycji już zakończonych to w Rzezawie przy ulicy Pacynkowej rozbudowano sieć wodociągową o długości około 160 metrów. Zostały zamontowane ponadto dwa hydranty. Wartość tego zadania wyniosła niespełna 120 tys. zł. W Dąbrówce powstało natomiast około 94 metry nowego przyłącza kanalizacyjnego. Na tę inwestycję Gmina Rzezawa przeznaczyła ponad 97 tys. zł.

__

Gmina Rzezawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *