MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

PODEJMIJ WYZWANIE! ZOSTAŃ KONTRTERRORYSTĄ!

Małopolska Policja rozpoczyna nabór na dwa stanowiska policjanta sekcji bojowej do samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Krakowie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KRAKOWIE
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU NA STANOWISKO POLICJANTA SEKCJI BOJOWEJ
W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W KRAKOWIE

Planowany termin przyjęcia do służby:
– 28 grudnia 2023 r.  – limit 2 osoby

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
– nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
i korzystający z pełni praw publicznych,
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
– dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY NA STANOWISKU POLICJANTA SEKCJI BOJOWEJ SPKP POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW w WYDZIALE DOBORU i SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, UL. MOGILSKA 109, tel. kontaktowy: (47) 83-54-068 W PONIEDZIAŁKI i ŚRODY W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30,

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

___

Małopolska Policja

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *