MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Ojczyznę wolną… Gminne Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka. W tym dniu szczególnie wyrażamy swoją miłość i przywiązanie do Ojczyzny, przypominając bohaterów narodowych, ucząc szacunku wobec historii i tradycji narodowej, także tej lokalnej.

Gminne obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, po okresie 123 lat zaborów obchodzono w Borzęcinie patriotycznie i radośnie. Rozpoczęto je mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele parafialnym, by po niej, wspólnie, przemaszerować na miejsce dalszych uroczystości. Przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki jako wyraz hołdu dla tych, którzy w walce o wolność Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę.

W sali Domu Kultury nie zabrakło inscenizacji odnoszących się do trudnej historii Polski w XVIII, XIX i XX wieku czy patriotycznych przemówień przypominających nie tylko o martyrologii, ale także o naszych bieżących zadaniach względem wolnej Ojczyzny.

– Czuć przede wszystkim przywiązanie do patriotyzmu. Widzimy, że wielu mieszkańców skorzystało z zaproszenia. Jest pełna sala. Organizatorzy musieli dostawiać kolejne krzesła. Pielęgnujemy tę historię lokalną, tradycję, kulturę i przywiązanie do tego, co wypracowali nasi przodkowie. Edukujemy młode pokolenie i ono te tradycje przejmuje. Składając dziś hołd Naszym Przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest Niepodległość, pamiętamy, że naszą powinnością jest jej zachowanie dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń – komentował Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Obchody tradycyjnie zakończyło chóralne śpiewanie pieśni patriotycznych i degustacja grochówki.

Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Górnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Klub Seniora działający przy GOPS Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

– To fantastycznie, że udało się zaangażować do organizacji tego wydarzenia tyle instytucji z gminy. Takie okazje powinny łączyć wszystkich i budować wspólnotę, bo to przejaw dzisiejszego patriotyzmu i troski o nasz kraj w najbliższym otoczeniu – przyznaje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin.

Granice wolności

Gminne świętowanie rozpoczęto w kościele Parafialnym w Borzęcinie Górnym. Proboszcz, ks. Mikołaj Piec modlił się za Ojczyznę, a w homilii stawiał trudne pytania o granice wolności, kiedy dla tak wielu oznacza ona oswobodzenie od Chrystusa. – Jesteśmy świadkami wielkiej pogardy, dla wszystkiego co święte, oczywiście też i Ojczyzny. Przestrzegał nas przed tym ponad 40 lat temu papież Jan Paweł II, mówiąc w Warszawie, że bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski. Jeżeli odrzucimy ten klucz do zrozumienia naszego narodu, nie zrozumiemy samych siebie.

Nawoływał do korzystania z tej wolności zgodnie z przykazaniami Bożymi. Zwrócił uwagę na odwrócenie się wielu „wiernych” od Kościoła, na fundamencie którego wyrosło dziedzictwo kultury i tożsamości Narodu. – 105. rok „idziemy” po wyzwoleniu z niewoli, lecz zamiast dojrzewać w rozumieniu, przeżywaniu wolności zdajemy się coraz bardziej upodabniać do ludu oswobodzonego z Egiptu, który szybko zapomniał o tragedii wielowiekowej niewoli, a zaczął postrzegać wartość życia, istnienia w kategoriach garnków pełnych mięsa i dostatków chleba. Nie zauważamy już jadowitych węży egoizmu, prywaty, chciwości, wielkiej rozwiązłości a także strasznej zazdrości, mściwości, bluźnierstwa, tego, co nas zabija. (…) My, też otrzymaliśmy naszą ziemię obiecaną – to Polska, ziemia święta. Ojczyzno moja! Wstyd mi, że po tylu latach walki, pracy, znoju, starań, modlitwy, znowu trzeba śpiewać: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!”. A może raczej – pomóż ją nam zachować. Wolną od bluźnierstwa, od nienawiści, od pogardy.

Uroczyście przed pomnikiem

Po Mszy Świętej uczestnicy Obchodów przemaszerowali w uroczystym orszaku przed Dom Kultury w Borzęcinie. Dzieci z miejscowej szkoły niosły kilkunastometrową(!) flagę a za nimi podążały poczty sztandarowe, oficjalne delegacje, goście i mieszkańcy. Tradycyjnie, przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych, oddano hołd tym wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Tutaj też wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego a strażacy dokonali podniesienia flagi państwowej na maszt. Symboliczne wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, służb mundurowych – Policji i Straży Pożarnej, posłowie i ich przedstawiciele oraz delegacja placówek oświatowych z gminy Borzęcin.

Okolicznościowe przemówienia

Uroczystości w Domu Kultury rozpoczęły oficjalne przemówienia. Oczywiście dominował w nich wątek troski o Wolną Ojczyznę i pracy dla niej w dniu dzisiejszym. Odwołując się do historii wójt Janusz Kwaśniak podkreślał, że należymy do tych pokoleń, którym nie wolno zmarnować i zaprzepaścić zgromadzonego dorobku, bo Polska to ogromne bogactwo kultury, piękna tradycja, to duma i honor!

– Jeżeli w imię odpowiedzialności za to dziedzictwo nasi przodkowie potrafili narażać swoje życie i przelewać krew, to nam, współcześnie żyjącym nie wolno o tym zapominać, bo mamy obowiązki polskie i zobowiązani jesteśmy do wierności Ojczyźnie, do działań i pracy na rzecz wspólnego dobra i w imię wspólnej sprawy. (…) We współczesnym świecie nie trzeba zostać pobitym na polu walki, aby stracić suwerenność. Dzisiaj w imię powszechnej idei globalizacji, poprzez dyrektywy i nakazy próbuje się nam tę Polskę zawłaszczyć, narzucając zewnętrzne porządki i ograniczając polskie prawa. W tym względzie codzienność dostarcza nam wielu rozczarowań. I tym działaniom, wbrew interesom Narodu Polskiego powinniśmy powiedzieć zdecydowane „NIE!”, wyrażając swój obywatelski sprzeciw. (…) Patriotyzm, to nie tylko przywiązanie i miłość do Ojczyzny, to także odważne rozliczanie przeszłości i przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość.

Przypomniał, że podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się stworzyć warunki rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego. – Dokonano tego powstańczym wysiłkiem zbrojnym i codzienną pracą organiczną. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego Narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa.

O potrzebie budowania jedności i wyciszania sporów po burzliwym okresie kampanii wyborczej mówił Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk. – Dziękuję Państwu, że dbając o interes narodowy poszliście tak licznie do wyborów. Jednocześnie dziękuję za głos oddany na mnie, dzięki czemu będę mógł reprezentować Państwa w Sejmie. Chcę obiecać w ten piękny dzień Narodowego Święta Niepodległości, że będę chciał budować zgodę. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, nadal będzie dbał o rozwój naszych małych ojczyzn, również gmin takich, jak Borzęcin, powiatów, jak powiat brzeski. Trzeba budować dobrobyt i bezpieczeństwo lokalnych samorządów, bo to wzmacnia nas wszystkich, niezależnie od poglądów. Ważne, aby te inwestycje które były realizowane również na terenach wiejskich i małych miasteczek, były kontynuowane. Ktoś może zapytać, dlaczego nie pojechaliśmy dzisiaj do Warszawy na wielki marsz. Właśnie w naszych „małych ojczyznach” chcemy budować swoją niepodległość, swój patriotyzm, swoje przywiązanie. Budowanie poczucia tożsamości, wspólnoty, pamięć o historii i przekazywanie wartości to obowiązek nas wszystkich względem młodego pokolenia i naszej Ojczyzny. Dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę uczestniczyć w tak wspaniale przygotowanej imprezie.

Krótką lekcją historii była wypowiedź skierowana do uczestników uroczystości przez wicestarostę powiatu brzeskiego, Macieja Podobińskiego. Przypomniał, że to w dużej mierze ciągłe spory i waśnie polsko-polskie spowodowały katastrofę w postaci osłabienia siły państwa polskiego aż do jego rozbiorów i wykreślenia z map Europy na 123 lata, a zaangażowanie wielu osób i wszystkich, nawet przeciwnych sobie sił politycznych, pozwoliło przywrócić wolną ojczyznę Polakom.

W imieniu posła Władysława Kosiniaka-Kamysza głos zabrał przedstawiciel gminnego zarządu PSL. Odczytany został także okolicznościowy list przesłany przez Poseł na Sejm RP Urszulę Augustyn.

Program artystyczny i prelekcja

Po przemówieniach zebrani obejrzeli część artystyczną pt. „Historia niepodległości słowem, melodią, obrazem i tańcem malowana” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym. W przygotowanie uroczystości zaangażowanych było ponad 50-ciu uczniów klas 4-7 i nauczycieli miejscowej szkoły. Scenariusz, oprawa plastyczna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży to zasługa: Anny Ostrowskiej, Krystyny Tomaszek, Doroty Tyrchy oraz Krzysztofa Przepiórki.

W programie zaprezentowano historię Polski w trudnym okresie, w którym – jako państwo – kraj przestał istnieć w wyniku rozbiorów sąsiednich państw. Zwracano uwagę na wydarzenia i daty kiedy Polacy próbowali odzyskać niepodległość, aż do 1918 roku, gdy to marzenie ziściło się. Zgromadzona na sali publiczność długo oklaskiwała przygotowany program artystyczny, w tym taniec z flagami oraz wiązankę polskich tańców ludowych.

Uzupełnieniem programu artystycznego była prelekcja pasjonata lokalnej historii Krzysztofa Bogusza ze Sterkowca, który przybliżył sylwetki kilku osób zasłużonych dla lokalnej historii, bohaterów I i II wojny światowej. Przypomniał losy wywodzącego się z Borzęcina, lotnika kapitana Romana Chmiela latającego m.in. z pomocą dla walczącej w powstaniu Warszawy, biorącego udział w wielu misjach nad terenem Niemiec, okupowanej Francji czy zadaniach w Europie zleconych np. przez brytyjskie służby specjalne. Wspominał także pochodzącego z Przyborowa, podwodniaka Klemensa Bezarda – kapitana czterech okrętów podwodnych. Zwrócił uwagę na los kilkuset osób z gminy Borzęcin, które zginęły na wielu frontach obu wojen światowych, wojnie obronnej w 1920 roku. Przypomniał sylwetkę odznaczonego krzyżem Virtuti Militari porucznika Stanisława Bogusza z Bielczy, który zginął w walkach w obronie Lwowa. Wymienił także nazwiska: Ludwika Duliana z Bielczy, Władysława Dubiela z Łęk, Józefa Pytko z Borzęcina, Józefa Siuduta z Borzęcina, Józefa Trytka z Przyborowa.

Zwrócił uwagę na duże zaangażowanie samorządu gminy Borzęcin i pasjonata lokalnej historii Lucjana Kołodziejskiego w odkrywanie i przybliżanie sylwetek bohaterów z przeszłości, dzięki poświęceniu których możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

Koncert pieśni i podziękowania

Ostatnim, artystycznym elementem obchodów była możliwość wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych i legionowych w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Orkiestry Dętej Uście Solne pod dyrekcją Dawida Nowaka. Część przygotowanych utworów artyści zaśpiewali wspólnie z publicznością. Przypomniano kilka pieśni i piosenek patriotycznych żołnierza polskiego z okresu pierwszej wojny światowej, w tym: ,,Szara piechota”, „Rozkwitały pąki”, „Wojenko, wojenko”, czy ,,Hej, hej ułani”. Zarówno młodych, jak i tych trochę starszych do śpiewania nie trzeba było namawiać.

Kończąc spotkanie, prowadzący całe wydarzenie dyrektor Piotr Kania podziękował wszystkim współorganizatorom za pomoc i zaangażowanie w organizacji imprezy a licznie przybyłym mieszkańcom i gościom za skorzystanie z zaproszenia i wspólne spędzenie czasu w poczuciu spełnienia patriotycznego obowiązku: – Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu, dziękuję współorganizatorom, wójtowi gminy Januszowi Kwaśniakowi, przewodniczącemu Rady Gminy Czesławowi Małkowi, Parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie z ks. Proboszczem Mikołajem Piecem na czele, uczniom i nauczycielom Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, Zarządowi Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Górnym i wszystkim strażakom ochotnikom z jednostek w gminie Borzęcin, członkom Klubu Seniora działającego przy GOPS Borzęcin, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej i moim współpracownikom z Gminnego Ośrodka Kultury zaangażowanym w przygotowanie obchodów dzisiejszego wyjątkowego i niepowtarzalnego święta. Dziękuję orkiestrze za wspólny koncert, pocztom sztandarowym z jednostek OSP Gminy Borzęcin oraz pocztom ze szkół w gminie Borzęcin, wszystkim delegacjom, zaproszonym gościom oraz Państwu za przybycie i udział w wydarzeniu.

Świętowanie zakończyła degustacja grochówki.

(pio)

Zdjęcia: Maciej Mazur
Informator Brzeski
Andrzej Gruca

__
Gmina Borzęcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *