MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

I etap budowy „Bumerangu” Wewnętrznego Placu Zabaw w Leszczynie zakończony

W dniu 06.11.2023r. nastąpił odbiór końcowy realizowanej inwestycji: “Przebudowa części pomieszczeń budynku PSP w Leszczynie – dotyczy wewnętrznego placu zabaw.”

 I etap polegał na modernizacji kotłowni poprzez montaż nowej generacji kotła gazowego do ogrzewania całego budynku szkoły, który zastąpił wyeksploatowany już ponad 20-letni piec oraz na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach, które docelowo będą przeznaczone na utworzenie Bumerangu.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali w zestawy zabawkowe m.in. zjeżdżalnie tubowe i baseny kulkowe, strefa malucha, strefa zjeżdżalni i labiryntów oraz strefa trampolin.

 

W odbiorze końcowym inwestycji uczestniczyli:

Cezary Stawarz – Wójt Gminy Trzciana,

Marcin Gawłowicz – Kierownik Referatu Inwestycji Strategicznych,

Agnieszka Adamus – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie,

Marcin Głód – Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Zbigniew Głód – Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Mariusz Podoba – Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Jacek Legutko – Kierownik budowy oraz przy udziale: Łukasz Duda – Właściciel firmy /Wykonawca robót/.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w zakresie etapu nr 1 wyniósł: 1.614.835,28 zł brutto .

Zakończona realizacja inwestycji polegała na: – likwidacji niecki basenowej poprzez zasyp wraz wykonaniem warstw posadzkowych; – wyburzenie części istniejących elementów niecki; – wyburzenie istniejących schodów w części basenowej wraz z wykonaniem nowych jednobiegowych żelbetowych; – wykonaniu nowych otworów drzwiowych wraz ze wzmocnieniem nadproży; – domurowanie fragmentów ścian, wykonaniu ścianek działowych dla poprawy funkcji; – wymianie istniejącej stolarki PCV zewnętrznej w elewacji południowej; – przebudowie pomieszczenia widowni na pomieszczenie bufetu i magazynu; – wydzieleniu ścianką konstrukcji systemowej obłożonej płytą GKF ( SDI-2×12,5GKF DF 2xcw100) o klasie odporności ogniowej REI 120 pomieszczenia holu od bufetu i stolarką aluminiowa EI60 – wykonaniu stolarki konstr. aluminiowej EI 30 oddzielającej bufet od sali zabaw – szkło bezpieczne – wykonanie instalacji elektrycznej, nisko prądowej , wod kan, co, cwu, p.poż, monitoringu, nagłośnienie, wyposażenie w czujki dymu; – oznakowaniu dróg ewakuacyjnych i oświetlane awaryjnego ewakuacyjnego. – wykończeniu ścian i posadzek – wyposażenie pomieszczeń w niezbędne akcesoria W ramach inwestycji wykonano również nowoczesną modernizację kotłowni zastępując już mocno wyeksploatowane /nieoszczędne/ kotły gazowe atmosferyczne na nowoczesny kocioł kondensacyjny ARES TEC 250 IMERGAS współpracujący z powietrzną pompą ciepła typu monoblok wraz z niezbędną armaturą. Nowoczesna i bardzo oszczędna modernizacja kotłowni służyć będzie do ogrzewania / w tym ciepłej wody użytkowej/ pomieszczeń budynku budowanej sali zabaw jak również dla ogrzewania całego budynku istniejącej szkoły PSP w Leszczynie.

__

Gmina Trzciana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *