MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym #ekoLIDERem Województwa Małopolskiego

29 września bieżącego roku 39 instytucji z województwa małopolskiego zostało wyróżnionych podczas uroczystej gali za działania w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. W tym roku wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach.

W kategorii „#ekoSZKOŁA” I miejsce zdobył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym za organizację Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła- Ekoprzedszkole-Ekouczeń oraz za zaangażowanie w szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń od 15 lat organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem Projektu jest od lat Kuratorium Oświaty w Krakowie. Od początku mam przyjemność współpracować z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie Piotrem Kanią, który wkłada w organizację Projektu ogrom pracy.

Projekt ten przez szereg lat ewoluował od konkursu szkolnego, poprzez gminny, międzypowiatowy, aż do wojewódzkiego. Od początku konkurs jest mocno wspierany jest przez Wójta Gminy Borzecin Janusza Kwaśniaka.

Podstawowym celem Konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnej pracy na rzecz ochrony przyrody. Poprzez Projekt Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń młodzi ludzie poznają przyrodę, uczą się podziwiać jej piękno i znajdują w niej właściwe miejsce dla siebie. Uczestnicy Konkursu kształtują właściwe postawy wobec środowiska przyrodniczego, poszerzają wiadomości z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Spotkania dzieci i młodzieży przyczyniają się do integracji młodych ludzi wokół wspólnych spraw.

Projekt składa się z pięciu Rund, które systematycznie ulegały zmianom przez te wszystkie lata. Obecnie są to: Runda I – Wiedza, Runda II – Film ekologiczny – drugie życie przedmiotów, Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych, Runda IV – Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości,Runda V – Plakat ekologiczny.

Patronat nad projektem sprawują: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Od wielu lat Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w tym roku również przez NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przez szereg lat do udziału w Projekcie zgłasza się co roku niemal 100 szkół i przedszkoli z wszystkich zakątków województwa małopolskiego. I tak w ubiegłorocznej edycji Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń uczestniczyło 786 uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz 336 dzieci przedszkolnych wraz z opiekunami.

Pragnę gorąco podziękować za dotychczasową wspaniałą współpracę Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie Panu Piotrowi Kani. Za wieloletnie wsparcie dziękuję Wójtowi Gminy Borzęcin Panu Januszowi Kwaśniakowi. Podziękowanie składam wszystkim szkołom, przedszkolom, instytucjom i osobom zaangażowanym w Małopolski Projekt Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń.

Szczególne podziękowanie za różnorodne działania ekologiczne pragnę złożyć całej społeczności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie dziękuję za wyróżnienie oraz wspaniałą, wieloletnią współpracę.

Już dziś zapraszam szkoły i przedszkola podejmujące działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody do udziału w kolejnych edycjach Projektu Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekoucze0ń.

_____

Cecylia Czaja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *