MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie

W dniu 25 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Borzęcin. Zgodnie z Zarządzeniem nr 174/2023 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 21 września 2023 roku w skład Zespołu wchodzą: Katarzyna Ciochoń, Magdalena Kądziołka, Joanna Baran, Aneta Kobyłecka – reprezentanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Franciszek Siudut – reprezentant Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krystyna Wilkosz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Anna Pierzchała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, Katarzyna Lis – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie, Sylwia Borowiec – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy, Justyna Jędryka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach, Agnieszka Smoleń – Posterunek Policji w Szczurowej, Joanna Piś – Zespół Kuratorski Służby Sądowej w Brzesku, Katarzyna Siudut – NZOZ ReMed Borzęcin, Agata Gibała – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach.

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a instytucjami.

Podczas obrad dokonano wyboru prezydium. W jednogłośnym głosowaniu Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego wybrana została Aneta Kobyłecka, Zastępcą Przewodniczącego – Katarzyna Ciochoń, Sekretarzem – Magdalena Kądziołka.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest m.in.: integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemów przemocy, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w ramach procedury „Niebieska karta”, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą poprzez działania grup roboczych, rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

__

Gmina Borzęcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *