MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Umundurowanie bojowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice za blisko 71 tysięcy złotych

Gmina Wietrzychowice wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego.

Przyznana dotacja na ten cel opiewa na kwotę 60 000 zł. Wkład własny Gminy na realizację zadania to 10 400 zł.

Dzięki pozyskanemu wsparciu zakupiono 22 komplety umundurowania bojowego, w skład którego wchodzi ubranie specjalne oraz obuwie gumowe.

Na uroczystym przekazaniu w dniu 5 września 2023 roku Pan Piotr Sak Poseł na Sejm RP, wspólnie z Wójtem Gminy Wietrzychowice Panem Tomaszem Bankiem, przekazali umundurowanie bojowe jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice tj.:

  • OSP Jadowniki Mokre,
  • OSP Wietrzychowice,
  • OSP Demblin,
  • OSP Miechowice Wielkie,
  • OSP Miechowice Małe,
  • OSP Wola Rogowska,
  • OSP Sikorzyce,
  • OSP Pałuszyce – Nowopole.

Dzięki temu jednostki będą jeszcze lepiej przygotowane do niesienia pomocy pokrzywdzonym.

Zadanie zostało: Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *