MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

STERKOWIEC – Termomodernizacja szkolnego budynku

Na początku września w siedzibie Urzędu Miejskiego została podpisana umowa dotycząca termomodernizacji przylegających do siebie budynków Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Sterkowcu. Dokument parafowali burmistrz Brzeska Tomasz Latocha przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Brzesko Celiny Łanochy oraz Bogdan Gajek, przedstawiciel głównych wykonawców. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Koszt zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu” realizowany będzie przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a ich zakończenie nastąpić ma w grudniu br.

Zarówno burmistrz jak i główny wykonawca zapewniają, że roboty  budowlane zostaną zorganizowane w sposób niekolidujący z pracą placówek, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez cały czas trwania inwestycji. Wykonawca ma obowiązek ewentualne uciążliwości redukować do minimum. Wszystkie prace mogące spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Szkoły lub Domu Kultury będą wcześniej uzgadniane z dyrekcją szkoły i administratorem Domu Kultury.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje między innymi docieplenie ścian zewnętrznych i w piwnicach  oraz stropu nad poddaszem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich oraz urządzeń kotłowni i instalacji c.o., a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2,4 miliona złotych.

Trzy lata inwestycji

Dyrekcja szkoły w Sterkowcu, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z satysfakcją przyjęli fakt, że oczekiwana termomodernizacja budynku zostanie wreszcie zrealizowana. Wiadomość o jej rychłym rozpoczęciu przekazał im osobiście burmistrz Tomasz Latocha podczas uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny. Już dwa dni później doszło do podpisania umowy. Będzie to kolejna inwestycja podjęta przez brzeski samorząd w ostatnich trzech latach, mająca istotny wpływ na poprawę warunków nauki w miejscowej szkole.

Pierwszym z tych zadań była budowa nowego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią. Oficjalnie otwarte 1 października 2020 roku powstało w miejsce starego obiektu o naturalnym podłożu. W pierwszej kolejności korzystają z niego uczniowie, a w miarę możliwości i wolnego czasu także inni mieszkańcy Sterkowca.

We wrześniu 2021 roku szkolna świetlica i biblioteka,  na podstawie decyzji burmistrza Brzeska Tomasza Latochy, zostały przeniesione do pomieszczeń przylegającego do budynku szkolnego Domu Kultury. Równolegle przeprowadzony został remont szkolnej stołówki. Pół roku później, w lutym 2022 roku, w celu poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w styczniu br. przeprowadzono szybki remont, w wyniku którego powstało bezpośrednie przejście łączące obie placówki, które od tej pory funkcjonują niejako w jednym budynku.

W tym samym 2022 roku przeprowadzono wymianę całości dachowego poszycia przykrywającego budynek Domu Kultury. Inwestycja była jednym z pilnych zadań ujętych w harmonogramie wakacyjnych remontów placówek oświatowych. Po kilku miesiącach zmodernizowany został plac przed tym budynkiem. Stara popękana nawierzchnia została zastąpiona kostką brukową. Odnowione zostały też pomieszczenia, w tym główna sala, w której organizowane są imprezy kulturalne, spotkania, zebrania i inne wydarzenia integrujące lokalne środowisko.

__

Gmina Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *