MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Ćwiczenia z zakresu pożaru materiałów niebezpiecznymi i współpracy ze SOR

W dniu 14 września 2023 roku zostały zaplanowane i przeprowadzone ćwiczenia praktyczne pt.:” Pożar materiałów niebezpiecznych” wraz z ewakuacja poszkodowanych pracowników oraz ratowników ze strefy niebezpiecznej, przeprowadzeniu segregacji osób poszkodowanych i przetransportowaniu ich przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem dalszej hospitalizacji. W ćwiczeniach zostały zaangażowane siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodenic i Kolanowa oraz dwie karetki wraz z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Bochni.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto, że wystąpił pożar w budynku produkcyjnym w którym znajdują się substancje niebezpieczne, budynek opuściło 6 osób poszkodowanych, dwie osoby znajdują się w środku, oraz dodatkowo, że podczas prowadzenia działań gaśniczych dochodzi do wypadku dwóch strażaków pracujących w strefie zadymienia w wewnątrz obiektu. Zadania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowych była ewakuacja osób poszkodowanych z budynku, ewakuacja osób poszkodowanych znajdujących się na zewnątrz ze strefy niebezpiecznej, wprowadzenie roty asekuracyjnej RIT w celu ewakuacji poszkodowanych strażaków, ugaszenie pożaru i w pierwszej fazie działań udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia Zespołów Ratownictwa Medycznego było Kierowanie Akcją Medyczną, przeprowadzenie segregacji osób poszkodowanych, udzielenie im pomocy medycznej, oraz transport do Szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Następnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przećwiczono możliwości przyjęcia większej ilości osób poszkodowanych       w krótkim odstępie czasu. Ćwiczenia pozwoliły na przećwiczenie nie tylko zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku pożaru substancji niebezpiecznych, ale przede wszystkim współpracę z Zespołami Ratownictwa Medycznego w przypadku wystąpienia większej ilości osób poszkodowanych.

 

Opracowanie:  kpt. Łukasz Klecki KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: bryg. Paweł Matyasik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.