MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Remont ul. Św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej – umowa podpisana

9 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego została podpisana umowa dotycząca pozyskanego przez gminę Brzesko dofinansowania na remont ulicy Świętego Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej. Dokument parafowali wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha i skarbnik gminy Celina Łanocha.

Dofinansowanie na remont ponad półkilometrowego odcinka drogi brzeski samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja stanowi 50 procent kosztów całej inwestycji.

Już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, w wyniku którego wyłoniony będzie wykonawca remontu tej drogi. Zakres planowanych prac obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie asfaltowej nawierzchni, remont poboczy oraz oznakowanie poziome i pionowe. Koszt całej inwestycji oszacowano w wysokości 407 697, 82 złotych. Gmina Brzesko przeznaczy na to zadanie 203 849,82 zł, druga połowa tej kwoty to dofinansowanie z RFDR.

Wskazany przez Urząd Miejski odcinek drogi, jak i cała ulica Świętego Bartłomieja, zaliczany jest – z uwagi na wzmożony ruch samochodów i pieszych – do obszarów o bardzo dużym poziomie ryzyka występowania wypadków komunikacyjnych (w 4-stopniowej skali). Łączy się z drogą powiatową stanowiącą ważne znaczenie dla kierowców poruszających się między powiatami bocheńskim  i brzeskim. Remont wpłynie zatem nie tylko na podniesienie estetyki i komfortu jazdy, ale też poprawi w istotnym stopniu warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

__

Gmina Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *