MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Sprzątanie świata z Fundacją InPost inHelp

Ponad 80 osób wzięło udział w ekologicznej akcji zorganizowanej przez Urząd Miejski w Brzesku we współpracy z Fundacją InPost inHelp w ramach projektu EKOzwrot NEV. Wzięło w niej udział ponad 80 osób, które sobotę 17 czerwca spędziły na porządkowaniu terenu osiedla Jagiełły oraz ulicy Gajowej. Ale nie tylko…

Sobotnia akcja została zorganizowana w ramach I edycji zgłoszeń do Wolontariatu Grupowego InPost inHelp, która wyłoniła 10 zwycięskich inicjatyw społecznych. Zainicjowały ją Joanna Gromala z firmy InPost oraz dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego Barbara Kuczek, które na jej realizację pozyskały dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Zdobyte fundusze zostały między innymi wykorzystane na zakup dwóch kontenerów do segregacji odpadów komunalnych, które zostały zamontowane na zewnętrznym ogrodzeniu Ogródka Jordanowskiego od strony parkingu. Każdy kontener składa się z czterech 120-litrowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odrębnego „sortu” śmieci, które mogą zostać poddane recyklingowi. Koszt zakupu i montażu tych kontenerów wyniósł 7 tysięcy złotych.

Głównym punktem projektu było Sprzątanie Świata, w którym uczestniczyli między innymi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, pracownicy Urzędu Miejskiego na czele z dyrektor Barbarą Kuczek, mieszkańcy osiedla Jagiełły na czele z przewodniczącą Barbarą Borowiecką oraz wielu wolontariuszy. Wszyscy wspólnie uporządkowali obszar brzeskiego Parku Wypoczynku i Rekreacji, przylegające do niego tereny oraz ulicę Gajową. Przy okazji zasadzili  na osiedlu nowe drzewa. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową koszulkę ufundowaną przez InPost inHelp. Worki i rękawice ochronne do zbierania śmieci przekazał Urząd Miejski.

Po całym dniu wyczerpującej, ale bardzo satysfakcjonującej pracy przewodnicząca osiedla Jagiełły Barbara Borowiecka  wraz z organizatorami zaprosiła wszystkich uczestników akcji do Hubertówki w Lesie Bratucickim na integracyjny piknik ekologiczny, podczas którego podsumowano efekt całego przedsięwzięcia.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania panom Januszowi Grudniowi i Adamowi Kwaśniakowi z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska – Leśnictwo Bratucice za pomoc w realizacji zadania.

___

Gmina Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.