MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Gmina Brzesko: Odnowione kapliczki

Tuż przed końcem maja zakończyły się renowacyjne prace przy dwóch zabytkowych kapliczkach – figury Chrystusa Nazareńskiego w Szczepanowie oraz figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus w Mokrzyskach. Łączny koszt ich odnowy wyniósł około 50 tysięcy złotych, przy dofinansowaniu z LGD „Kwartet na Przedgórzu” w wysokości 32 451 złotych.

W gminie Brzesko istnieje bardzo dużo kapliczek, wpisanych w gminny rejestr zabytków, zaliczanych do grupy obiektów małej architektury sakralnej. Są to miejsca częstych spotkań lokalnych grup kościelnych, różańcowych itp., a organizowane w nich nabożeństwa, na przykład „majówki” sprzyjają integracji mieszkańców. Od kilku lat brzeski samorząd prowadzi systematyczne działania mają ce na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz przywrócenie dawnej świetności kapliczkom, mającym też sporą wartość historyczną. Każdego roku w budżecie gminnym ujęte są zadania w tym zakresie, a pracownicy Urzędu Miejskiego skutecznie pozyskują zewnętrzne środki z funduszy dedykowanych tej dziedzinie.

Figura Chrystusa Nazareńskiego znajduje się w Szczepanowie przy zbiegu ulic Ks. Kosseckiego i Św. Stanisława, będącej od czasów, kiedy zwana była traktem ruskim”, aż do dziś główną drogą przebiegającą przez miejscowość odwiedzaną licznie przez turystów i pielgrzymów. Przy tej ulicy znajdują się wszystkie najważniejsze obiekty zabytkowe związane z kultem urodzonego w Szczepanowie św. Stanisława BM – Kaplica Narodzenia wraz z studnią narodzenia, Bazylika Mniejsza, kościół cmentarny i kolumna z figurą św. Stanisława.

Sama figura posadowiona została w tym miejscu w 1844 roku. Ufundowali ją Marianna i Stanisław Lambertowie, wykonawca jest nieznany. Stojący na betonowym fundamencie głównych postument składa się z trzech części – podstawy, cokołu i okazałego gzymsu, którego niszę zdobi dekoracyjny motyw w kształcie liścia palmy, zwanego palmetą. Pod gzymsem, w niewielkiej wnęce znajduje się figurka przedstawiające serce NPM. Głównym elementem kapliczki jest rzeźba przedstawiająca Chrystusa Nazareńskiego, w długiej czerwonej tunice, z charakterystyczną koroną cierniową na głowie i ze skrępowanymi na piersiach rękami, przez które przechodzi sznur otaczający szyję i ramiona.

Figurka Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus stoi w Mokrzyskach na gminnej działce przy ulicy Wiślanej, która wiedzie w kierunku Szczurowej. Postawiona została w 1865 roku, a jej autorem był ceniony wówczas bocheński rzeźbiarz Franciszek Samek. Głównym jej elementem jest posąg Matki Boskiej posadowiony na wysokim, czworobocznym postumencie, zdobionym płaskorzeźbami. Głównym atrybutem Matki Boskiej jest różaniec, zaś Dzieciatko Jezus trzyma przed sobą kulę ziemską z krzyżem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *