Nowy wóz strażacki dla OSP Radgoszcz!

Przed remizą strażacką w Radgoszczy odbyła się uroczystość poświęcenia i oficjalnego przekazania nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Samorząd powiatowy podczas uroczystości reprezentowali: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego dr Marta Chrabąszcz, Członek Zarządu Powiatu, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej dh Kamil Kwiatkowski oraz Sylwia Ziemian Inspektor Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przekazany samochód o wartości ponad 1.100 000,00 złotych zakupiony zo  stał ze środków finansowych: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Funduszu Ubezpieczeń, Urzędu Gminy Radgoszcz, a także Powiatu Dąbrowskiego.

Pozyskany wóz przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Gratulujemy strażakom nowego pojazdu i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.