GMINA RADŁÓW: PTASIA GRYPA W ZABAWIE

Komunikat Nr 2 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 kwietnia 2023 r.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka, zlokalizowanego w miejscowości Zabawa – Zdarzec, gmina Radłów, powiat tarnowski.

Jest to drugie ognisko HPAI w 2023 r. na terytorium województwa małopolskiego.

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
– pozostawienie ptaków wzamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w którychutrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z grypą ptaków publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

HPAI w Polsce – mapa, obszary objęte ograniczeniami, ogniska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.