MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Szczurowa: Dotacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

W piątek 10 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Szczurowej odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu gminy Szczurowa, które złożyły oferty na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023. W wyniku przeprowadzonej oceny rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone oferty i przyznano wsparcie finansowe:

1. LKS RYLOVIA w Rylowej w kwocie  82.000,00 zł.

2. GLKS  KORONA Niedzieliska w kwocie  47.000,00 zł.

3. GLKS ORLIK Szczurowa w kwocie  27.000,00 zł.

4. LKS WIŚLANIE Wola Przemykowska  w kwocie 30.000,00 zł.

5. MKS „Olimpijczyk” Szczurowa w kwocie 60.000,00 zł.

6. UKS „START” Szczurowa w kwocie  28.000,00 zł.

Na spotkaniu Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal wręczył przedstawicielom w/w organizacji podpisane umowy o realizację zadania publicznego oraz życzył wszystkim stowarzyszeniom sportowym dalszych sukcesów.

Gmina Szczurowa na wsparcie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przeznaczyła kwotę 274.000 zł.

__

Gmina Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *