ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Wiceprezesa Spółki Pana Tomasza Hryniewicza. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie, Grupa Azoty Puławy przyjęła oświadczenie o rezygnacji Pana Tomasza Hryniewicza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki i członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 16 stycznia br.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty S.A.:

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Mariusz Grab, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

__

GRUPA AZOTY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.